Leerlingenraad
Bij actief burgerschap hoort een actieve stem van uw kind.
Ieder jaar kiest de school een leerlingenraad, die de belangen
van de kinderen behartigt. We hechten veel waarde aan
de inbreng van de leerlingenraad. Vanaf groep 5 zitten er 2
leerlingen per groep in de leerlingenraad. De leerlingen dragen
hun steentje bij om de school nog beter te maken en meestal
komen ze met fantastische voorstellen.

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *